Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.

We need you!

Help us build the largest Dhivehi Lyrics collection on the web!

Send us your feedback to: info@dhivehilyrics.com

Visitors

143412

and counting ...

Bappaekey

Singer(s):

Mohamed Abdul Ghanee

Album:

E Bappa


އެކަނިވެފާ އިންސާނާ ދުނިޔެއިން
ހިތުގައިވާ އުއްމީދު ފިލާ
ހިތާމަޔާ ވޭނުން ލިބިފައޭ މަޒީގާ
ލޯބީގާ އިންސާފު ކޮބާ
އިންސާނީ އަޚުލާގު ކޮބާ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރިވީ ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރިވީ ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

ހިތުގައި ޖައްސާ ރޮއްވާލާފާ
ޖެއްސުން ކުރަނީ ބާކީ ކޮއްފާ
ހިތުގައި ޖައްސާ ރޮއްވާލާފާ
ޖެއްސުން ކުރަނީ ބާކީ ކޮއްފާ
ނުނިޔަތް ލައިގެން ފިތުނަ އުފައްދާ
ނުރުހުން ދެއްކީ މޫނުހަދާފާ
ކޮންފަދަ ބުރަޔާ ގުރުބާނީ އެއް
އުފުލާފާވީ އަގަކީ މީހޭ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

އިސްއުފުލާލާ ވިސްނާލަބަލާ
ކުދި ޅަދަރީންނޭ މިސްކީނު މިވީ
އިސްއުފުލާލާ ވިސްނާލަބަލާ
ކުދި ޅަދަރީންނޭ މިސްކީނު މިވީ
އަގަލެއް ކުލުނެއް ގައިމޭ ނެތުނީ
އިންސާނިއްޔަތު ވެއްޔާ މޮޑެލީ
ހަމަޖެހިލާފާ ރުޅި އިސްކުރަނީ
ނުލަފާ ވުމުގާ ހައްދު ކޮބާހޭ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

ފިކުރާވެ ހުރޭ ތަދުބީރު ކުރޭ
ތަގުދީރު ހެނީ ވާގޮތް ވެދަނީ
ފިކުރާވެ ހުރޭ ތަދުބީރު ކުރޭ
ތަގުދީރު ހެނީ ވާގޮތް ވެދަނީ
ފޭހުނު އިލޮށިން ދެލޮލަށް ހެރުނީ
ހޭ ބިމުގައި ރޭވުމުގައި ޖެހުނީ
މާދަމައެއް އަންނާނެ ޔަގީނޭ
ކަނޑައެޅުނު މިބަސް ދޮގުކުރެވޭހޭ
ބައްޕައެކޭ އޯގާތެރި ބައްޕައެކޭ
ލޯބިން ވެލަދީ ފޫއްސާ
ތިޔަ ނަފުރަތު ފިލުވާ އޯގާވެދީ

Ekanivefaa insaanaa dhuniyeyn,
Hithugaavaa ummeedhu filaa,
Hithaamayaa veynun libifaey maazeegaa,
Loabeegaa insaafu kobaa,
Kuri vaudhaa ithubaaru kobaa,
Insaany akhulaaqu kobaa,
Insaafeh dhuniyeyga kobaa,
Bappaekey oagaatherivy bappaekey,
Loabin veladhy foossaa,
Thiya nafurathu filuvaa oagaavedhy,
Bappaekey oagaatherivy bappaekey,
Loabin veladhy foossaa,
Thiya nafurathu filuvaa oagaavedhy.

Hithugaa jassaa rovvaalaafaa,
Jessun kurany baakeekoffaa,
Hithugaa jassaa rovvaalaafaa,
Jessun kurany baakeekoffaa,
Nuniyaiy laigen fithuna ufaddhaa,
Nuruhun dhekky moonu hadhaafaa,
Konfadha burayaa qurubaany eh,
Ufulaafaavy agaky meehey,
Bappaekey oagaatherivy bappaekey,
Loabin veladhy foossaa,
Thiya nafurathu filuvaa oagaavedhy,
Bappaekey oagaatherivy bappaekey,
Loabin veladhy foossaa,
Thiya nafurathu filuvaa oagaavedhy.

Is ufulaalaa visnaalabalaa,
Kudhi lhadhareenney miskeenu mivy,
Is ufulaalaa visnaalabalaa,
Kudhi lhadhareenney miskeenu mivy,
Agaleh kuluneh gaimey nethuny,
Insaaniyyat veyyaa modely,
Hamajehilaafaa rulhi iskurany,
Nulafaavumugaa haddhu kobaahey,
Bappaekey oagaatherivy bappaekey,
Loabin veladhy foossaa,
Thiya nafurathu filuvaa oagaavedhy,
Bappaekey oagaatherivy bappaekey,
Loabin veladhy foossaa,
Thiya nafurathu filuvaa oagaavedhy.

Fikuraave hurey thadhubeeru kurey,
Thaqudheeru heny vaagoiy vedhany,
Fikuraave hurey thadhubeeru kurey,
Thaqudheeru heny vaagoiy vedhany,
Feyhunu iloshin dhelolah heruny,
Heybimu gairey vumugaa jehuny,
Maadhamaeh annaane yaqeeney,
Kan'daelhunu mi bas dhogukureveyhey,
Bappaekey oagaatherivy bappaekey,
Loabin veladhy foossaa,
Thiya nafurathu filuvaa oagaavedhy.