Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.

We need you!

Help us build the largest Dhivehi Lyrics collection on the web!

Send us your feedback to: info@dhivehilyrics.com

Visitors

94104

and counting ...

Goaheh

Singer(s):

Huyam

Album:

Unknown Album


ހީލާފަ ދާތަން ރީއްޗަށް ވޭ ހަނދާން
ތީއޭ ހިތިވީ މާޒީ އެއްގާ ވީ އަރާމް
ދެރައެއް ވެއްޖޭ ޔާރު ގާތުގާ ހުރެ ފިރުމާލާފަ ހެއްވާލާ

ހެދުނީ ގޯހެއް ބޮޑުވީ ގޯހެއް
ފުރިހަމަ ލޯތްބެއް ދިންތާ އޭރު އެ ނުފެނުންތާ

ފަސްދީފާ ދެވުނީ ކީއްވެބާ އެހުނީ
ލަސްވެފާ މާވެސް ލަސްވެފާ
ހަނދުވަރު ދިން އެރޭ ހަނދާންވެޔޭ
ލޯބިން އެކުގާ ހިންގާފާ
ފިކުރެއްނެތި އުފަލުގާ ވީ
ފުރިހަމަ ވި ކަން މަށަށް ނުވިސްނުނީ
ހަރުކަށި ވި އިބާރާތުން ވީ
ބުނެވިފަވި ރުޅީގެ ބަސްތަކުން
ދުވަހަކު މިހިތުން ފިލާ ނުދޭ
ދުވަހަކު މާފެއް ހައްގެއް ނުވޭ ހައްގެއް ނުވޭ

ވިސްނުމާ ޚިޔާލާ މަގޭ ވީ ބަދަލް
ވީކަމެއް ވާ ދެރަވީ ނަމަވެސް ކުރަން އުފާ
ދަސްވީ އަގު ވަޒަންކުރަން އެންމެހާ
ގާތުގާވި ހުރިހާއުފަލެއް ވާން ދޫކޮށްނުލާ

ހެދުނީ ގޯހެއް ބޮޑުވީ ގޯހެއް
ފުރިހަމަ ލޯތްބެއް ދިންތާ އޭރު އެ ނުފެނުންތާ

ފަސްދީފާ ދެވުނީ ކީއްވެބާ އެހުނީ
ލަސްވެފާ މާވެސް ލަސްވެފާ
ހަނދުވަރު ދިން އެރޭ ހަނދާންވެޔޭ
ލޯބިން އެކުގާ ހިންގާފާ
ފިކުރެއްނެތި އުފަލުގާ ވީ
ފުރިހަމަ ވި ކަން މަށަށް ނުވިސްނުނީ
ހަރުކަށި ވި އިބާރާތުން ވީ
ބުނެވިފަވި ރުޅީގެ ބަސްތަކުން
ދުވަހަކު މިހިތުން ފިލާ ނުދޭ
ދުވަހަކު މާފެއް ހައްގެއް ނުވޭ ހައްގެއް ނުވޭ
ހައްގެއް ނުވޭ
ހައްގެއް ނުވޭ
ހައްގެއް ނުވޭ

Heelaafa dhaathan reechchaah vey han'dhaan
Thee ey hithivee maazee eggaa vee araam
Dhera eh vejjey yaar gaathugaa hure firumaalaafa hevvaalaa

hedhunee goaheh boduvee goaheh
furihama loaibbeh dhin thaa eyru e nufenun thaa

Fasdheefaa dhevunee keevve baa ehunee
Las vefaa maa ves lasvefaa
handhuvaru dhin e rey handhaan veyey
Loabin ekugaa hingaafaa 
fikureh nethi ufalugaa vee
Furihava vi kan mashah nuvisnunee
Harukashi vi ibaaraathun evee
Bunevifavi rulheege bas thakun
Dhuvahaku mihithun filaa nudhey
Dhuvahaku maafeh haggeh nuvey Haggeh nuvey

Visnumaa khiyaalaa magey vee badhal
Veekameh vaa dheravee namaves Kuran ufaa
Dhasvee agu vazan kuran emmehaa
Gaathugaa vi hurihaa ufaleh vaan dhookoh nulaa

hedhunee goaheh boduvee goaheh
furihama loaibbeh dhin thaa eyru e nufenun thaa

Fasdheefaa dhevunee keevve baa ehunee
Las vefaa maa ves lasvefaa
handhuvaru dhin e rey handhaan veyey
Loabin ekugaa hingaafaa 
fikureh nethi ufalugaa vee
Furihava vi kan mashah nuvisnunee
Harukashi vi ibaaraathun evee
Bunevifavi rulheege bas thakun
Dhuvahaku mihithun filaa nudhey
Dhuvahaku maafeh haggeh nuvey Haggeh nuvey
Haggeh nuvey
Haggeh nuvey
Haggeh nuvey