Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.

We need you!

Help us build the largest Dhivehi Lyrics collection on the web!

Send us your feedback to: info@dhivehilyrics.com

Visitors

161709

and counting ...

Kalhu Soru (Intoxicated by you)

Singer(s):

Zero Degree Atoll

Album:

Dhoni


ކަޅުފޮއެ ރޭރޭ ތުނޑިމަތި ފެނިފާ
ހަނދުވަރު ދެކިލާ ހިތް ވެފާ
މަގުކޮޅު ހޯދާ ދެކޮޅަށް ބަލަމުން
ހަރުކޮށް ހެލިފާ އުޅެލަނީ

ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް 
ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ
އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ
ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ

އިރުއޮއްސޭ ދަޅަޔަށް ބަލަމުންތާ
ދިގުމަގު މެދުގާ އިތިވެފާ
ހިތުތެރެ ރާވާ ދެއަތަށް ކިރެމުން
ހިތުގަ ހިފާ ފުރަގަސް ބެލީ

މިގޮތަށް ހުއްޓާ އެއްކަލަ ގޮލަޔަށް
ފިޔޮކެއް ބުނި އަޑު އިވިލަނީ
ބަލަ ދޮންތަކުރާ ކަމަކުނުދާނޭ
ހަމަ ތިގޮތަށް ހުއްޓަސް މިރޭ

ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް 
ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ
އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ
ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ

ހޭބޯނާރާ ކަމަކު ތެރަށްބޯ
ބޭތޯބެލިޔަސް ހަމަހިލާ
ވިދުވަރު ފެނިފާ ދަޅަޔަށް ހެއްލޭ
ހިނދުކޮޅު ދިއުމުން ފޫހިވޭ

ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް 
ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ
އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ
ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ

ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް 
ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ
އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ
ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ

ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް 
ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ
އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ
ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ

ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް 
ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ
އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ
ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ

Kalhufoe rey rey thundi mathi fenifaa 
Handhuvaru dhekilaa hiyvefaa 
Magu kolhu hoadhaa dhekolhah balamun 
Harukoh helifaa ulhe dhanee 

Dhandumathi gomayaa hama hama kurumah 
Kalhusoru ovegen farivanee 
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa 
Dhamu higumah nudhamaa bahee 

Iru ossey dhalhayah balamunthaa 
dhigumagu medhugaa ithivefaa 
Hithuthere raavaa dhe athah kiremun 
Hithuga hifaa furagas belee 

Migothah huttaa ekkala golayah 
fiyokeh buni adu ivilanee 
Bala dhon thakuraa kamaku nudhaaney 
Hama thigothah huttas mirey 

Dhandumathi gomayaa hama hama kurumah 
Kalhusoru ovegen farivanee 
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa 
Dhamu higumah nudhamaa bahee 

Hey boa naaraa kamakutherah 
Boa beytho beliyas hamahilaa 
Vidhuvaru fenifaa dhalhayah helley 
Hindhukolhu dhiyumun foohivey 

Dhandumathi gomayaa hama hama kurumah 
Kalhusoru ovegen farivanee 
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa 
Damu higumah nudhamaa bahee

Dhandumathi gomayaa hama hama kurumah 
Kalhusoru ovegen farivanee 
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa 
Damu higumah nudhamaa bahee

Dhandumathi gomayaa hama hama kurumah 
Kalhusoru ovegen farivanee 
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa 
Damu higumah nudhamaa bahee

Dhandumathi gomayaa hama hama kurumah 
Kalhusoru ovegen farivanee 
Undumathi nubalaa nama nama thakuraa 
Damu higumah nudhamaa bahee