Search by Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

deewaana vey moosum

lyricist: Unknown
Album: Unknown Album

Artist:
Muaviyath Anwar


deewaanaa vey moosum
Thiyahen balaalumun Hinithun veemaa ves maafolhey
neyngey jaadhoo ekey
Hithuga ufanvanee
bahdhalu kolleemaa hiyythelhey
visnaalan neyngey khyaal thakey
Ajaibeh fadha ihsaasekey
mivevenee loabikan yaqeen
Deewaanaa vey moosum
Thiyahen balaalumun
Hinithun veema ves maafolhey

Mi hithakah nethey araameh hilaa
Maayoos vanee kalaayaa nulaa
Aa..........Magey haalakee miyey neyngunas
Dhaakah nethey handhaanun filaa
Mivaagoih neyngey , loaves tholhey
Deewaanaa vey moosum
Thiyahen balaalumun
Hinithun veemaa ves maafolhey
neyngey jaadhoo ekey
Hithuga ufanvanee
bahdhalu kolleemaa hiyy thelhey

Hithah thadhuveyey
Nubune vaanuhey
Insaanekey mee
Foruveynehey
Oh..................Mivaagoih dhulun bunun dhen othee
Nuruhunviyas nuhureveyneyey
Fesheemaa mi mauloo
Dhooves olhey
Deewaanaa vey moosum
Thiyahen balaalumun
Hinithun veemaa ves maafolhey
neyngey jaadhoo ekey
Hithuga ufanvanee
bahdhalu kolleemaa hiyy thelhey
visnaalan neyngey khyaal thakey
Ajaibeh fadha ihsaasekey
mivevenee loabikan yaqeenRecent posts

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago