Search lyrics by title

Search lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyricist

Album


Heevey ladhuganna hen 
Loabin firumaalumah
Nuruhun vaaney mi hiyy
Dhurugaa hunnan vumun
Dheefeemey firuman mi hiyy
Nuruhun vanee hen heevumun
Dheefeemey firuman mi hiyy
Nuruhun vanee hen heevumun

Heevey ladhuganna hen
Loabin firumaalumah
Nuruhun vaaney mi hiyy
Dhurugaa hunnan vumun
Dheefeemey firuman mi hiyy 
Nuruhun vanee hen heevumun 
Dheefeemey firuman mi hiyy 
Nuruhun vanee hen heevumun 

Loamerey goih veyey magey
Beehilaafaa balaalumun
Loabivaaey magey hithah
Fennany loa maraalumun
Raalhu meygaa nagaaheney
Heevanee beehilaa gothun
Thi handhaan vumun naadhey lolah
Ninjeh huvaa koffaa bunan
Kehvaa vareh nooney ingey
Loabin hiyy rovvaalumun
Udhuhey vairoalhiyaa
Udugaa vaahaa villa
Sirrun heevey mithan
Hoadhan ulhefaanehen
Heevaaney thiyahen ingey
Jehilunvefaa hunnanvumun
Foavaaneyey vahumun dhe hiyy
Mivarah gayaa vaa goih vumun

Binmatheegaa vedhaaneba
Reethi kujjeh thiyah vuren
Thee paree zaadhekey hithah
Heevaneeyey balaalumun
Thiya bunaa varuge kujjakah
Vee kamun hiyy ufaa kuran 
Hinithun vumun libeyey ufaa
Loabin thinan kiyamey dhulun
Beynunveyey sirreh bunan
Meehunnah neyngeynehen
Dhookollaa hiyy nuvey aiyyleemaa loabiva
Heevey heyhen mi hiyy
Beynunvaa goih vumun
Thibunaa gothey evanee hithah
Loabin dhe hiyy ehthan vumun
Dhaakah dhurah neydheyneyey
Gelleynehen heevaa varun

ހީވޭ ލަދު ގަންނަހެން
ލޯބިން ފިރުމާލުމަށް
ނުރުހުން ވާނޭ މިހިތް
ދުރުގާ ހުންނަން ވުމުން
ދީފީމޭ ފިރުމަން މިހިތް
ނުރުހުން ވަނީހެން ހީވުމުން
ދިފީމޭ ފިރުމަން މިހިތް
ނުރުހުން ވަނީހެން ހީވުމުން

ހީވޭ ލަދު ގަންނަހެން
ލޯބިން ފިރުމާލުމަށް
ނުރުހުން ވާނޭ މިހިތް
ދުރުގާ ހުންނަން ވުމުން
ދީފީމޭ ފިރުމަން މިހިތް
ނުރުހުން ވަނީހެން ހީވުމުން
ދިފީމޭ ފިރުމަން މިހިތް
ނުރުހުން ވަނީހެން ހީވުމުން

ލޯމެރޭގޮތް ވެޔޭ މަގޭ
ބީހިލާފާ ބަލާލުމުން
ލޯބިވާއޭ މަގޭ ހިތަށް
ފެންނަނީ ލޯ މަރާލުމުން
ރާޅުމޭގާ ނަގާހެނޭ
ހީވަނީ ބީހިލާ ގޮތުން
ތި ހަނދާން ވުމުން ނާދޭ ލޮލަށް
ނިންޖެއް ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން
ކެތްވާވަރެއް ނުނޭ އިނގޭ
ލޯބިން ހިތް ރޮއްވާލުމުން
އުދުހޭ ވައިރޯޅިއާ
އުޑުގާ ވާހާ ވިލާ
ސިއްރުން ހީވޭ މިތަން
ހޯދަން އުޅެފާނެހެން
ހީވާނޭ ތިޔަހެން އިނގޭ
ޖެހިލުންވެފާ ހުންނަން ވުމުން
ފޯވާނެޔޭ ވަހުމުން ދެހިތް
މިވަރަށް ގަޔާ ވާގޮތް ވުމުން

ބިންމަތީގާ ވެދާނެބާ
ރީތި ކުއްޖެއް ތިޔައްވުރެން
ތީ ޕަރީޒާދެކޭ ހިތަށް
ހީވަނީޔޭ ބަލާލުމުން
ތިޔަބުނާ ވަރުގެ ކުއްޖަކަށް
ވީކަމުން ހިތް އުފާކުރަން
ހިނިތުން ވުމުން ލިބެޔޭ އުފާ
ލޯބިން ތިނަން ކިޔަމޭ ދުލުން
ބޭނުން ވެޔޭ ސިއްރެެއް ބުނަން
މީހުންނަށް ނޭގޭނެހެން
ދޫކޮށްލާހިތް ނުވޭ އަތްލީމާ ލޯބިވާ
ހީވެޔޭ ހޭ ހެން މިހިތް
ބޭނުންވާ ގޮތް ވުމުން
ލޯބިން ދެހިތް އެއްތަން ވުމުން
ދާކަށް ދުރަށް ނޭދޭނެޔޭ
ގެއްލޭނެހެން ހީވާ ވަރުން


1019

Posted by:

Anu