Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aazuvaan moonekey


test

އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
ހިތް މި ލޯބި ވެޔޭ ލޯބި ވެޔޭ
ގާތުގާ ވާތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ

ވަނީއޭ އުދުހޭ ހިތް
މިދުނިޔެ ތެރޭގާ
ޖެހިއްޖެ ފަރި މިތުރާގެ ޖާދޫ ނިކަން
ކުރާ މީ ހަދިޔާއޭ ދިމާވީމާ ލޮލާލޯ
ކަލާޔަށް ހިތް ހަވާލޭ ފަހެ ގެންދާށޭ ބުނަން
ޖާނު ދާވަރު ވެޔޭ ހަނދާން ވާތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ

އައީމާ ރީތި މައިނާ
ނުވާނެހޭ ދިވާނާ
ވަނީއޭ މަސްތާނާ ހަމަ ގައިމު ތެދޭ
މިހިތުގެ މަލޭތީ ތި މަލުގެ ވަހޭ މީ
އަރާމޭ ފޮނި ތިޔައީ ފުރާނަ އެދޭ
އައީމާ ރީތި މައިނާ
ނުވާނެހޭ ދިވާނާ
ވަނީއޭ މަސްތާނާ ހަމަ ގައިމު ތެދޭ
މިހިތުގެ މަލޭތީ ތި މަލުގެ ވަހޭ މީ
އަރާމޭ ފޮނި ތިޔައީ ފުރާނަ އެދޭ
ހިއްސުތައް ހޭލައޭ އުފާދޭތީ

އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
ހިތް މި ލޯބި ވެޔޭ ލޯބި ވެޔޭ
ގާތުގާ ވާތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ

Aazuvaan moonekey ujaalaa thee
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Hiyy mi loabi veyey, loabi veyey
Gaathugaa vaathee
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 

Vannee'ey udhuhey hiyy 
Midhuniye thereygaa
Jehijje fari mithuraage jaadhu nikan
Kuraami hadhiyaa'ey
Dhimaaveema lola loa 
Kalaayaa hiyy havaaley fahe gendhaashey bunan
Vannee'ey udhuhey hiyy 
Midhuniye thereygaa 
Jehijje fari mithuraage jaadhu nikan 
Kuraami hadhiyaa'ey Dhimaaveemaa lola loa 
Kalaayaa hiyy havaaley fahe gendhaashey bunan 
Jaanu dhaavaru veyey handhaan vaathee
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 


Aeemaa reethi mainaa
Nuvaaney hey dhiwaanaa
Vannee'ey masuthaanaa hama gaimu thedhey
Mi hithuge maley thee, thi maluge vahey mee
Araamey foni thiyaee furaana edhey
Aeemaa reethi mainaa 
Nuvaaney hey dhiwaanaa 
Vannee'ey masuthaanaa hama gaimu thedhey 
Mi hithuge maley thee, thi maluge vahey mee 
Araamey foni thiyaee furaana edhey 
Hissuthah heylaey ufaa dheythee

Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Hiyy mi loabi veyey, loabi veyey            
Gaathugaa vaathee 
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.