Aazuvaan moonekey


Aazuvaan moonekey ujaalaa thee
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Hiyy mi loabi veyey, loabi veyey
Gaathugaa vaathee
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 

Vannee'ey udhuhey hiyy 
Midhuniye thereygaa
Jehijje fari mithuraage jaadhu nikan
Kuraami hadhiyaa'ey
Dhimaaveema lola loa 
Kalaayaa hiyy havaaley fahe gendhaashey bunan
Vannee'ey udhuhey hiyy 
Midhuniye thereygaa 
Jehijje fari mithuraage jaadhu nikan 
Kuraami hadhiyaa'ey Dhimaaveemaa lola loa 
Kalaayaa hiyy havaaley fahe gendhaashey bunan 
Jaanu dhaavaru veyey handhaan vaathee
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 


Aeemaa reethi mainaa
Nuvaaney hey dhiwaanaa
Vannee'ey masuthaanaa hama gaimu thedhey
Mi hithuge maley thee, thi maluge vahey mee
Araamey foni thiyaee furaana edhey
Aeemaa reethi mainaa 
Nuvaaney hey dhiwaanaa 
Vannee'ey masuthaanaa hama gaimu thedhey 
Mi hithuge maley thee, thi maluge vahey mee 
Araamey foni thiyaee furaana edhey 
Hissuthah heylaey ufaa dheythee

Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee 
Hiyy mi loabi veyey, loabi veyey            
Gaathugaa vaathee 
Aazuvaan moonekey ujaalaa thee

އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
ހިތް މި ލޯބި ވެޔޭ ލޯބި ވެޔޭ
ގާތުގާ ވާތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ

ވަނީއޭ އުދުހޭ ހިތް
މިދުނިޔެ ތެރޭގާ
ޖެހިއްޖެ ފަރި މިތުރާގެ ޖާދޫ ނިކަން
ކުރާ މީ ހަދިޔާއޭ ދިމާވީމާ ލޮލާލޯ
ކަލާޔަށް ހިތް ހަވާލޭ ފަހެ ގެންދާށޭ ބުނަން
ޖާނު ދާވަރު ވެޔޭ ހަނދާން ވާތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ

އައީމާ ރީތި މައިނާ
ނުވާނެހޭ ދިވާނާ
ވަނީއޭ މަސްތާނާ ހަމަ ގައިމު ތެދޭ
މިހިތުގެ މަލޭތީ ތި މަލުގެ ވަހޭ މީ
އަރާމޭ ފޮނި ތިޔައީ ފުރާނަ އެދޭ
އައީމާ ރީތި މައިނާ
ނުވާނެހޭ ދިވާނާ
ވަނީއޭ މަސްތާނާ ހަމަ ގައިމު ތެދޭ
މިހިތުގެ މަލޭތީ ތި މަލުގެ ވަހޭ މީ
އަރާމޭ ފޮނި ތިޔައީ ފުރާނަ އެދޭ
ހިއްސުތައް ހޭލައޭ އުފާދޭތީ

އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ
ހިތް މި ލޯބި ވެޔޭ ލޯބި ވެޔޭ
ގާތުގާ ވާތީ
އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ ތީ


951

Posted by:

Anu


Songs of the Artists


Album songs


Unknown Album

Dhanee dhanee merigen loa

Mariyaadhu aa vaa

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Isvedhin foniloabi kobaa

Beehilaa

Haadha dhey hiy veyey loabin

Vaathee Makaireega

Mila Mila Han'dhuvaru

Chis Chis

Kula Yellow

Kaala Manna

Yaaruge Nalakan

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Fanu Dhummaari

Kanbiyya

Ey haadha edhen

Aadheys Kureemey

Ey Mirey Udhaas Thakun

Erey Haadha Loabin

Oagaaveethee Hey

Roalhi

Elhi mi kandumathi

Bulbul ehee dheynuhey

Kudhi Jazeera

Jaazubee asaru

Hooru Kan’baafulhu

Nudhaashe Dhookoffa

Thi Reethi Moonu

Ehoadhi Ufaathaka

Goalhi Goalhi Kanmathin

Soora

Halaboli

Ran Loaiybaky

Gislumaa Veynugaa

Mulhi Jaan Hithaa

Kalaa Fenuneemaa

libeytho

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Reethikan

Heyo Haalugaa Kalaa

Bune bala ladhu ganefaa

Heyvaa Heyvaa

Vaaney kaireega

Thagudheerugaa mihen vee

Ishaaraaiy hey kuree

Mifuraana dhen hayaathah

Goaheh

Aadheys

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Aazuvaan moonekey

Malaa folhey

Jehilunve mey thelhey

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Gislevey Mihaalugaa

Ihusaas

Chaka

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Reethy heeleema

deewaana vey moosum

Kalaa miadhu thihiree

Roefaa kalaa (with chords)

Raany dhon

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Eyru Dhinhaa Ufaa

Erey haadha rueemey

Nukulhedhey haalugaa

Sirru

Nethunyhey miadhu beynun

Hithaa roohun

Raivareh hedheemaa

Manzil Thiye

Rolhin jehey vain

Mee Vee Gothey

Haalu ahaaly loabi vaathy

Haadha hithugaa Jehey

Malaa Fenifa

Beynunvee maa bindhelevey thoa

hiyy edhey haa kameh

Yaaru bunelaashe

Hadhiyaa

Badhalvamun ai zamaan

Rythi handhekey nubuneveynehey

Feenaashe jehuny

Beynumey ishga eyge meyvaa

Beynun vanee yaaraa

Binmatheegaa

Fiya reethikamunney

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Hithaamaige kandugaa

Iru ossumun

Thiya kalhiravain

Bala bala

Hiyy adhu roneeyey

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Joadegge Saafu Loabi

Ulhe Ulhefa

Maru Vedhaaney

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey


Top Albums