Ishaaraaiy koh balaalaanee


Ali Rameez &Fazeela Amir

Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey 

Shakku nukuraashey ahaashey hithuge fari fari soora thee
Madu madun firumaala dheyname nukerifaa huredhaanethee
Shakku nukuraashey ahaashey hithuge fari fari soora thee 
Madu madun firumaala dheyname nukerifaa huredhaanethee 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 

Heevanee sirrun ulheyhen hoadhumah aharenge haal
Thiyavarah dherakoh nulaashey saafu kohdhevuneema haal
Heevanee sirrun ulheyhen hoadhumah aharenge haal 
Thiyavarah dherakohnulaashey saafu kohdhevuneema haal
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 

Vaa handhaanun loa numerifaa ekani ovevey dhaanugaa
Beynumee thiya loabi libumey heydha kurumah gaathugaa
Vaa handhaanun loa numerifaa ekani ovevey dhaanugaa 
Beynumee thiya loabi libumey heydha kurumah gaathugaa
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey

ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ

ޝައްކު ނުކުރާށޭ އަހާށޭ ހިތުގެ ފަރިފަރި ސޫރަތީ
މަޑުމަޑުން ފިރުމާލަދޭށޭ ނުކެރިފާ ހުރެދާނެތީ
ޝައްކު ނުކުރާށޭ އަހާށޭ ހިތުގެ ފަރިފަރި ސޫރަތީ
މަޑުމަޑުން ފިރުމާލަދޭށޭ ނުކެރިފާ ހުރެދާނެތީ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ

ހީވަނީ ސިއްރުން އުޅޭހެން ހޯދުމަށް އަހަރެންގެ ހާލު
ތިޔަވަރަށް ދެރަކޮށްނުލާށޭ ސާފުކޮށްދެވުނީމަ ޙާލު
ހީވަނީ ސިއްރުން އުޅޭހެން ހޯދުމަށް އަހަރެންގެ ހާލު
ތިޔަވަރަށް ދެރަކޮށްނުލާށޭ ސާފުކޮށްދެވުނީމަ ޙާލު
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ

ވާހަނދާނުން ލޯ ނުމެރިފާ އެކަނިއޮވެވޭ ދާނުގާ
ބޭނުމީ ތިޔަ ލޯބި ލިބުމޭ ހޭދަކުރުމަށް ގާތުގާ
ވާހަނދާނުން ލޯ ނުމެރިފާ އެކަނިއޮވެވޭ ދާނުގާ
ބޭނުމީ ތިޔަ ލޯބި ލިބުމޭ ހޭދަކުރުމަށް ގާތުގާ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ


869

Posted by:

Anu


Songs of the Artists


Album songs


Unknown Album

Dhanee dhanee merigen loa

Mariyaadhu aa vaa

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Isvedhin foniloabi kobaa

Beehilaa

Haadha dhey hiy veyey loabin

Vaathee Makaireega

Mila Mila Han'dhuvaru

Chis Chis

Kula Yellow

Kaala Manna

Yaaruge Nalakan

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Fanu Dhummaari

Kanbiyya

Ey haadha edhen

Aadheys Kureemey

Ey Mirey Udhaas Thakun

Erey Haadha Loabin

Oagaaveethee Hey

Roalhi

Elhi mi kandumathi

Bulbul ehee dheynuhey

Kudhi Jazeera

Jaazubee asaru

Hooru Kan’baafulhu

Nudhaashe Dhookoffa

Thi Reethi Moonu

Ehoadhi Ufaathaka

Goalhi Goalhi Kanmathin

Soora

Halaboli

Ran Loaiybaky

Gislumaa Veynugaa

Mulhi Jaan Hithaa

Kalaa Fenuneemaa

libeytho

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Reethikan

Heyo Haalugaa Kalaa

Bune bala ladhu ganefaa

Heyvaa Heyvaa

Vaaney kaireega

Thagudheerugaa mihen vee

Ishaaraaiy hey kuree

Mifuraana dhen hayaathah

Goaheh

Aadheys

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Aazuvaan moonekey

Malaa folhey

Jehilunve mey thelhey

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Gislevey Mihaalugaa

Ihusaas

Chaka

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Reethy heeleema

deewaana vey moosum

Kalaa miadhu thihiree

Roefaa kalaa (with chords)

Raany dhon

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Eyru Dhinhaa Ufaa

Erey haadha rueemey

Nukulhedhey haalugaa

Sirru

Nethunyhey miadhu beynun

Hithaa roohun

Raivareh hedheemaa

Manzil Thiye

Rolhin jehey vain

Mee Vee Gothey

Haalu ahaaly loabi vaathy

Haadha hithugaa Jehey

Malaa Fenifa

Beynunvee maa bindhelevey thoa

hiyy edhey haa kameh

Yaaru bunelaashe

Hadhiyaa

Badhalvamun ai zamaan

Rythi handhekey nubuneveynehey

Feenaashe jehuny

Beynumey ishga eyge meyvaa

Beynun vanee yaaraa

Binmatheegaa

Fiya reethikamunney

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Hithaamaige kandugaa

Iru ossumun

Thiya kalhiravain

Bala bala

Hiyy adhu roneeyey

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Joadegge Saafu Loabi

Ulhe Ulhefa

Maru Vedhaaney

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey


Top Albums