Heyo Haalugaa Kalaa


Heyo haalugaa kalaa thihen hinithun vefaa hurey.
Heyo haalugaa kalaa thihen hinithun vefaa hurey.
Saadhaa lolaa dhe thunfatha.
Saadhaa lolaa dhe thunfathaa.
Fenunas mihiyy furey.
Heyo haalugaa kalaa thihen hinithun vefaa hurey.

Han’dhuvaru dhinas han’dheh nethey.
Hairaan nuvey kalaa.
Han’dhuvaru dhinas han’dheh nethey.
Hairaan nuvey kalaa.
Dhaashey han’dhuge magaamugaa.
Ranikan kuan mirey..
Heyo haalugaa kalaa thihen hinithun vefaa hurey.

Beehey himeyn vayaa ekee.
Thiya nan ivey mihaaru.
Beehey himeyn vayaa ekee.
Thiya nan ivey mihaaru.
Naahaa dheveyne hey rulhin.
Naahaa dheveyne hey rulhin.
Mahuloogakah dhirey.
Heyo haalugaa kalaa thihen hinithun vefaa hurey.

Neygeyhe haadha loabivey.
Visnaashe ai badhal.
Neygeyhe haadha loabivey.
Visnaashe ai badhal.
Ninjaa araamu neydhemey.
Ninjaa araamu neydhemey.
Ekamaa ufaakurey.
Heyo haalugaa kalaa thihen hinithun vefaa hurey.
Heyo haalugaa kalaa thihen hinithun vefaa hurey.

ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ
ސާދާ ލޮލާ ދެ ތުންފަތާ
ސާދާ ލޮލާ ދެ ތުންފަތާ
ފެނުނަސް މިހިތް ފުރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ

ހަނދުވަރު ދިނަސް ހަނދެއް ނެތޭ
ހައިރާން ނުވޭ ކަލާ
ހަނދުވަރު ދިނަސް ހަނދެއް ނެތޭ
ހައިރާން ނުވޭ ކަލާ
ދާށޭ ހަނދުގެ މަގާމުގާ
ދާށޭ ހަނދުގެ މަގާމުގާ
ރަނިކަން ކުރަން މިރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ

ބީހޭ ހިމޭން ވަޔާ އެކީ
ތިޔަ ނަން އިވޭ މިހާރު
ބީހޭ ހިމޭން ވަޔާ އެކީ
ތިޔަ ނަން އިވޭ މިހާރު
ނާހާ ދެވޭނެހޭ ރުޅިން
މަޚުލޫގަކަށް ދިރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ

ނޭގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ
ވިސްނާށެ އައި ބަދަލް
ނޭގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ
ވިސްނާށެ އައި ބަދަލް
ނިންޖާ އަރާމު ނޭދެމޭ
ނިންޖާ އަރާމު ނޭދެމޭ
އެކަމާ އުފާ ކުރޭ


1961

Posted by:

Admin


Songs of the Artists


Album songs


Unknown Album

Dhanee dhanee merigen loa

Mariyaadhu aa vaa

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Isvedhin foniloabi kobaa

Beehilaa

Haadha dhey hiy veyey loabin

Vaathee Makaireega

Mila Mila Han'dhuvaru

Chis Chis

Kula Yellow

Kaala Manna

Yaaruge Nalakan

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Fanu Dhummaari

Kanbiyya

Ey haadha edhen

Aadheys Kureemey

Ey Mirey Udhaas Thakun

Erey Haadha Loabin

Oagaaveethee Hey

Roalhi

Elhi mi kandumathi

Bulbul ehee dheynuhey

Kudhi Jazeera

Jaazubee asaru

Hooru Kan’baafulhu

Nudhaashe Dhookoffa

Thi Reethi Moonu

Ehoadhi Ufaathaka

Goalhi Goalhi Kanmathin

Soora

Halaboli

Ran Loaiybaky

Gislumaa Veynugaa

Mulhi Jaan Hithaa

Kalaa Fenuneemaa

libeytho

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Reethikan

Heyo Haalugaa Kalaa

Bune bala ladhu ganefaa

Heyvaa Heyvaa

Vaaney kaireega

Thagudheerugaa mihen vee

Ishaaraaiy hey kuree

Mifuraana dhen hayaathah

Goaheh

Aadheys

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Aazuvaan moonekey

Malaa folhey

Jehilunve mey thelhey

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Gislevey Mihaalugaa

Ihusaas

Chaka

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Reethy heeleema

deewaana vey moosum

Kalaa miadhu thihiree

Roefaa kalaa (with chords)

Raany dhon

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Eyru Dhinhaa Ufaa

Erey haadha rueemey

Nukulhedhey haalugaa

Sirru

Nethunyhey miadhu beynun

Hithaa roohun

Raivareh hedheemaa

Manzil Thiye

Rolhin jehey vain

Mee Vee Gothey

Haalu ahaaly loabi vaathy

Haadha hithugaa Jehey

Malaa Fenifa

Beynunvee maa bindhelevey thoa

hiyy edhey haa kameh

Yaaru bunelaashe

Hadhiyaa

Badhalvamun ai zamaan

Rythi handhekey nubuneveynehey

Feenaashe jehuny

Beynumey ishga eyge meyvaa

Beynun vanee yaaraa

Binmatheegaa

Fiya reethikamunney

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Hithaamaige kandugaa

Iru ossumun

Thiya kalhiravain

Bala bala

Hiyy adhu roneeyey

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Joadegge Saafu Loabi

Ulhe Ulhefa

Maru Vedhaaney

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Bune rovenee ey

Hithugaa vaa handhaaneh

Beehey hiyy vey athugaa


Top Albums