Search lyrics by title

Search lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyricist

Album


Odi hayyaru koh mabelee oivaru 
Endhaa jehumaa bala enkolhaa 
Mugraan thila vey obbaa dhandithah 
Kolhu fas balamaa 

Engandu dhuvelee, madu madu gothakah 
Feenan feshee vagu vaa gothakah 
Falhuveri ehkudhin filimas haakaa 
Issmai kiyavaa 


Kurunrubaa mathuraa harukoh kiyavan feshee 
Dhinrubaa mathin kalhieh ehllaa belee ee eee 
Visnaa 

Hasanaa ulhemaa rathuruku kurumbaa 
Athu jassamaa udumathi balamaa 
Feenaa aaraa valuthere hoadhaa 
Vaguruku elhee 

Fandhagu mathin ihaleh baanan 
ovvwaa hassanah bunelee gaathun, 
nama nama dhariyaa fiyavalhu naalhaa 
dhamamun kurumbaa 
  T
hawwaa fulhugos geymedhu olhiyah 
dhemifaa bunelee kafuneh hoadhaa 
bokaraa kelayaa hudhu kaafooraa 
aimathi kuramaa 

Kurunrubaa mathuraa harukoh kiyavan feshee 
Dhinrubaa mathin kalhieh ehllaa belee ee eee 
Visnaa

އޮޑި ހައްޔަރުކޮށް މަބެލީ އޮއިވަރު
އެންދާ ޖެހުމަށް ބަލަ އެންކެޔޮޅާ
މުގުރާން ތިލަވޭ އޮއްބާ ދަނޑިތައް
ކޮޅުފަސް ބަލަމާ

އެންގަނޑު ދުވެލީ މަޑުމަޑު ގޮތަކަށް
ފީނަން ފެށީ ވަގުވާ ގޮތަކަށް
ފަޅުވެރި އެކުދިން ފިލިމަސް ހާކާ
އިސްމެއް ކިޔަވާ

ކުރުނބާ މަތުރާ ހަރުކޮށް ކިޔަވަން ފެށީ
ދިރުނބާ މަތިން ކަޅިއެއް އެއްލާ ބެލީ
ވިސްނާ

ހަސަނާ އުޅެމާ ރަތުރުކު ކުރުނބާ
އަތުޖައްސަމާ އުޑުމަތި ބަލަމާ
ފީނާ އަރާ ވަލުތެރެ ހޯދާ
ވަގުރުކު އެޅީ

ފަންގަނޑު މަތިން އިހަލެއް ބާނަން
އޮއްވާ ހަސަނަށް ބުނެލީ ގާތުން
ނަމަނަމަ ދަރިޔާ ފިޔަވަޅާ 
ދަމަމުން ކުރުނބާ

ހައްވާފުޅު ގޮސް ގޭ މެދު އޮޅިއަށް
ދެމިފާ ބުނެލީ ކަފުނެއް ހޯދާ
ބޮކަރާ ކެލަޔާ ހުދު ކާފޫރާ 
އަތްމަތި ކުރަމާ

ކުރުނބާ މަތުރާ ހަރުކޮށް ކިޔަވަން ފެށީ
ދިރުނބާ މަތިން ކަޅިއެއް އެއްލާ ބެލީ
ވިސްނާ


4319

Posted by:

Admin