Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thiya Malugaavaa


test

Thiya malugaavaa reethi raiyraiy fiyathakugaa beehen,
Edhi hiyy govaathy hiyy govaathy edhi hiyy govaathee-ey hury,
Dhevvaanuthoaey fonikan e-ee-ey araamaky,
Keevvehey hiyy thalhuvaalan farikan mathy folhifaavy,
Thiya malugaavaa reethi raiyraiy fiyathakugaa beehen,
Edhi hiyy govaathy hiyy govaathy edhi hiyy govaathee-ey hury.
***********************************
(Fiyathakugaavaa adhaa belibelihen reethivey,
Karugan'dugaavaa shazaa hama gaimey meeruvey) x2,
Dhekelan nuruheneehey angaalaashey ey malaaey,
Ninjeh naadhey buneemey, bin'dheveytho edhi hureemey,
(Thiya malugaavaa reethi raiyraiy fiyathakugaa beehen,
Edhi hiyy govaathy hiyy govaathy edhi hiyy govaathee-ey hury) x2.
***********************************
(Dhahivejjey haadhahaa firumaalaa hiyyveyey,
Vasmeerey inthihaa bunelaafaa hunnamey) x2,
Ladhugen isjeheehey, fahe noony rakiveleehey,
Dheyshey ivvaa dhey javaabeh eyrunthaa dhaan en'geyny,
(Thiya malugaavaa reethi raiyraiy fiyathakugaa beehen,
Edhi hiyy govaathy hiyy govaathy edhi hiyy govaathee-ey hury) x2,
Thiya malugaavaa reethi raiyraiy fiyathakugaa beehen x4.

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.