Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Oagaaveethee Hey


test

Oagaaveethee Hey 
Karunain Badhal Hoadheynee
Mee Dhuniyeygaa Badhal Dhey Goiy Hey
Kiyaa Dheynee Keekey
Angaidhee Hiyy Hoadhey Hey
Mee Dhuniyeygaa Badhal Dhey Goiy Hey

Veyney Miee Barubaadhuvaa
Roe Roe Mi Hiyy Roolhi Dhaahaa Veyey
Dheefaa Mi Gellun Fahun Roaneyey
Noolheyshe Hallan Thiee Aadha Ey
Jaanaa Hithaa Dhin Loabivaa
Neydhey Vafaa Dhen Mi Thaqdheeru Hey
Mee Dhuniyeygaa Badhal Dhey Goiy Hey

Insaafakee Olhuvaalumey
Noonee Mi Loabin Vi Majubooru Hey
Miveynee Udhaahaa Libeythee Shazaa
Othee Maruge Dhaaney Handhaaney Vane
Libumey Nethee Buneveyneyey
Vee Goiy Engeythee Badhal Vaane Hey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.