Search by Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Erey Haadha Loabin

lyricist: Unknown
Album: Unknown Album

Artist:
Ali Rameez


Erey Haadha Loabin, Samaasaa Kureemey,
Hulhevi Handhuge Masthee Alin Fenvereemey,

Athaa Aiy Jahaa Vaudhu Veemey Thundeegaa,
Ekudhi Raalhu Beehey Gunaalan Thibeemey,
Gunaalan Thibeemey,
Erey Haadha Loabin....

Wadhaaee Salaam Haagovan Kairi Veema,
Ladhun Haadha Thibeves Fineegaa Kureemey,
Fineegaa Kureemey,
Erey Haadha Loabin....

އެރޭ ހާދަ ލޯބިން ސަމާސާ ކުރީމޭ
ހުޅެވި ހަނދުގެ މަސްތީ އަލިން ފެންވެރީމޭ

އަތާ އަތް ޖަހާ ވައުދުވީމޭ ތުނޑީގާ
އެ ކުދި ރާޅު ބީހޭ ގުނާލަން ތިބީމޭ
ުގުނާލަން ތިބީމޭ
އެރޭ ހާދަ ލޯބިން ....

ވަދާޢީ ސަލާމް ހާގޮވަން ކައިރި ވީމާ
ލަދުން ހާދަ ތިބެވެސް ފިނީގާ ކުރީމޭ
ފިނީގާ ކުރީމޭ
އެރޭ ހާދަ ލޯބިން .....Recent posts

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago