Search lyrics by title

Search lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Thi loebbah hiyy kiyaaleemaa,
Dhineemey hiyy magey loabin
Sukootheh ves mashaa dhurugaa
Mihiyy neydhey kalaa hunnan

Kalaayah hiyy magey loabin 
Gurubaan koh hedhin noonhey
Kalaa beynun kameh loabin 
Aharen koh nudhee veyhey
Dhineemaa loabi ithubaaraa,
Magey hiyy baakee kuree noonhey
Magey hiyy baakee kuree noonhey
Vaafaayaa loabi ahannah 
Kalaa dhey hiyy nuvee noon hey
Sukootheh ves mashaa dhurugaa
Mihiyy neydhey kalaa hunnan

Nulaahiku loabin mihithah dhin 
Ufaathah dhookoh levunee ey
Vafaatheri loebbeh libuneemaa 
Khiyaanaaiy loebbah vevunee ey
Kushah thaubaa vumah
Hiyy faalhugaa amuru kuranee ey
Faalhugaa amuru kuranee ey
Fahathun hingenee roe roefaa, 
Maafah hiyy edheythee ey
Alun loebaa dhirun mihithah
Libeyney goiy netheebaa ey
Thi loebbah hiyy kiyaaleemaa,
Dhineemey hiyy magey loabin


439

Posted by:

Anu