Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Yaaruge Nalakan


test

Yaaruge nalakan hithaaey kulhely
Thaami bunany furihama raagun
Haaruge muiythah jary ekurany
Loabi mithuruge niyanethi baarun

Mithuruge loabin furaana libigen, vaa ufalakun lavaey kiyeny
Ithuru bahaareh mahithah genuvy, fenunu eyaaruge fari harakaathun
Hithuge leyaaeku miraagu hin'gany, reethi dheloluga huri gadha asarun

Yaaruge nalakan hithaaey kulhely
Thaami bunany furihama raagun

Moonuge alikan veyey yaqeenun, saadha vana rey han'dhuvaru fadhain
Thoonu asaru huri dheloluge nazarun, mey zakhamvy kuri jazubaathun
Thoonu shuoorun vindhey jahany, haaufaa dhey foni ummeedhun

Yaaruge nalakan hithaaey kulhely
Thaami bunany furihama raagun

Zeenaiytherikan ithuruvany fahe, reygan'dehfadha isthashigan'dakun
Veenas tharives ladhun nivaavey, moonugaa huri aligadha kamakun
Keenamaves basthah amunaigen, nethey araameh mihithuge veynun

Yaaruge nalakan hithaaey kulhely
Thaami bunany furihama raagun
Haaruge muiythah jary ekurany
Loabi mithuruge niyanethi baarun (x3)

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.