Search lyrics by title

Search lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Artists

Lyricist

Album


Veynuga kuramey dhuaa
Rahumeh hithah lavvaashiey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Hardhana eemaanugaa
Meeyey fashaane hayaathakee
Baarugadha loabin gulhey
Dhe hitheh kamah lavvaashiey

Isjehey baakeevefaa
Haalath miadhu  meeyey ulhey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Loabi libumeh nei hayaathuge
veynugaa ulhemey mihaar
Laabayaa manfaa libey
barakaai ehaa lavvaashiey

Kehnuvey roashey inee
Hithugaa hingaa aadheyhakee
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Dhe hithugaa mee ey hingaa
Karnaige gadha thoofaanakee
Fehikamaa aroakamaa
Rahmaiy alhah lavvaashiey
Gislamey beynunvefaa
Raahath ein libumah edhey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Veynuga kuramey dhuaa
Rahumeh hithah lavvaashiey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey


174

Posted by:

Anu