Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Fathihu farivi maathah

Ali Rameez

ފަތިހު ފަރިވި މާތައް ހަވީރަށް މިލާހެން 
ޒުވާންކަން މިލާމޯޅިވާތަން ދެކޭށޭ
ފަހުން ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން ހިތުއަޅައިގެން
ވަހުމުގައި ޒުވާންކަން އޮޔާ ދިޔަ ނުދޭށޭ
އިތުރު ވަގުތު ނުމެދީ ޚަރީފުގެ ނިރެއްހެން 
ޒުވާންކަން މިލާމޯޅި ވާތަން ދެކޭށޭ

ޅަފަތުގައި ހަނދާންވޭ ވެއްޔާ ކުޅުނުކަން 
ހިޔަންޏާ ތޮޅެން ރަތް އަވީގައި އުޅުނުކަން
އެއީވެސް ޙަޔާތޭ ލޮލަށްފެނުނު ވަގުތޭ 
ކޮބާހޭ އެހުވަފެން ގިރާލާ ނިމިއްޖޭ
ފިކުރު ހިންގި ހިތަކަށް ދަރުސްތައް ލިބޭހެން 
ޒުވާންކަން މިލާ މޯޅި ވާތަން ދެކޭށޭ

ގެއަށް އަންނަ މެހެމާނު މިތުރާ ދެކޭނޭ 
ދެތިން ދުވަހު މަޑުކޮށްލުމަށް ފަހު ފުރާނޭ
ޒުވާންކަން އެފަދައޭ އެހިނދުކޮޅު އެފަދައޭ 
ވުމާއެކު ވެހޭވަގުތު ފެންފޮދު ނަގާށޭ
ޒަމާން ދައުރުވާ ބާރުމިން ދޭހަވާހެން 
ޒުވާންކަން މިލާ މޯޅިވާތަން ދެކޭށޭ

Singers:

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Admin (8 months ago)

1.24K views

Latest Lyrics

Ilaahee Nooru

Aishath Saaniha Ahmed

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

6.22K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

5.58K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

5.3K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

5.06K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

4.51K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.34K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

51.45K Views

2

Mohamed Huzam

12.16K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.1K Views

4

Zero Degree Atoll

11.49K Views

5

Umar Zahir

11.3K Views

6

Raafiyath Rameeza

7.68K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

195.93K Views

2

Qaumee Lava

16.14K Views

3

Dhoni

14.33K Views

4

Zuleykha

9.2K Views

5

Madhaha

9.2K Views

6

Boduberu

5.99K Views