Search lyrics by title

Search lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Artists

Lyricist

Album


Hithi veynehgaa 
Kathi khiyaalehgaa 
Nethivejje ufaa
Dhathi haalehgaa
Adhu e handhaan aave kuraashey
Insaafah loabi kuraashey

Loabeege haqeegee aalamugaa
Tharithah e fennahen handhuvarugaa
Kiyamankoh loabin falhu hithugaa
Kurehee thasveeru kalaaey
Insaafah loabi kuraashey

Nuhadhaashey dhen hama kulhivarakah
Loabeege kula nuvaa manzarakah
Lazzathuge hama himeyn manzilakah
Edhunee visnaashe kalaaeey
Insaafah loabi kuraashey

Hithi veynehgaa 
Kathi khiyaalehgaa 
Nethivejje ufaa
Dhathi haalehgaa
Adhu e handhaan aave kuraashey
Insaafah loabi kuraashey


204

Posted by:

Anu