Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Hithi veynehgaa

Ali Rameez

Hithi veynehgaa 
Kathi khiyaalehgaa 
Nethivejje ufaa
Dhathi haalehgaa
Adhu e handhaan aave kuraashey
Insaafah loabi kuraashey

Loabeege haqeegee aalamugaa
Tharithah e fennahen handhuvarugaa
Kiyamankoh loabin falhu hithugaa
Kurehee thasveeru kalaaey
Insaafah loabi kuraashey

Nuhadhaashey dhen hama kulhivarakah
Loabeege kula nuvaa manzarakah
Lazzathuge hama himeyn manzilakah
Edhunee visnaashe kalaaeey
Insaafah loabi kuraashey

Hithi veynehgaa 
Kathi khiyaalehgaa 
Nethivejje ufaa
Dhathi haalehgaa
Adhu e handhaan aave kuraashey
Insaafah loabi kuraashey

Singers:

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Anu (8 months ago)

518 views

Latest Lyrics

Ilaahee Nooru

Aishath Saaniha Ahmed

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

6.22K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

5.58K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

5.3K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

5.06K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

4.51K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.35K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

51.45K Views

2

Mohamed Huzam

12.16K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.1K Views

4

Zero Degree Atoll

11.49K Views

5

Umar Zahir

11.3K Views

6

Raafiyath Rameeza

7.68K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

195.98K Views

2

Qaumee Lava

16.14K Views

3

Dhoni

14.33K Views

4

Zuleykha

9.2K Views

5

Madhaha

9.2K Views

6

Boduberu

5.99K Views