Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

Jadhoogar dheythee aniyaa
Nufilaavey mi hithuge handhaan
nukuraashey nukuraashey
Thiya aniyaa thi reethi lolun

Jadhoogar beynumiyya
Mihiree hama gaathuga dhen
Gendhavaashey gendhavaashey
Mi dheloaves dhemey hibain
Jadhoogar

thiya moonugaa edheythee beehilan hey
Mulhi dhuniyeygaa govaigen udhuhilan hey
Loabi vaakan dehyhakuran
netheehey dhen gotheh ehen


Eki rey duvaa guneemey 
thiya khiyaalugaa
Hithulaigenves hureemey inthizaarugaa
Reygaa vanee thiya reethi namun
fevey nishaan thakey bunan

Thiya loa kuraa ishaaraiy
meyge vindhakee
Thiya loabi dhey sahaaraa 
eyge hallakee
Hurevidhaaneye khiyaalu kuran
ahaa ahaa nudhey thihen

Jadhoogar beynumiyya
Nufilaavey mi hithuge handhaan
Gendhavaashey gendhavaashey
Mi dheloaves dhemey hibain
Jadhoogar

ޖަދޫގަރް ދޭތީ އަނިޔާ 
ނުފިލާވޭ މި ހިތުގެ ހަނދާން 
ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ 
ތިޔަ އަނިޔާ ތި ރީތި ލޮލުން 
ޖަދޫގަރް ބޭނުމިއްޔަ 
މިހިރީ ހަމަ ގާތުގަ ދެން 
ގެންދަވާށޭ ގެންދަވާށޭ 
މި ދެލޯވެސް ދެމޭ ހިބައިން 
ޖަދޫގަރް 

ތިޔަ މޫނުގާ އެދޭތީ ބީހިލަން ހޭ 
މުޅި ދުނިޔޭގާ ގޮވައިގެން އުދުހިލަން ހޭ 
ލޯބި ވާކަން ދޭހަކުރަން 
ނެތީހޭ ދެން ގޮތެއް އެހެން 

އެކި ރޭދުވާ ގުނީމޭ 
ތިޔަ ޚިޔާލުގާ 
ހިތުލައިގެންވެސް ހުރީމޭ އިންތިޒާރުގާ 
ރޭގާ ވަނީ ތިޔަ ރީތި ނަމުން 
ފެވޭ ނިޝާން ތަކޭ ބުނަން 

ތިޔަ ލޯ ކުރާ އިޝާރަތް 
މޭގެ ވިންދަކީ 
ތިޔަ ލޯބި ދޭ ސަހާރާ 
އޭގެ ހައްލަކީ 
ހުރެވިދާނޭއެ ޚިޔާލު ކުރަން 
އަހާ އަހާ ނުދޭ ތިހެން 

ޖަދޫގަރް ބޭނުމިއްޔަ 
ނުފިލާވޭ މި ހިތުގެ ހަނދާން 
ގެންދަވާށޭ ގެންދަވާށޭ 
މި ދެލޯވެސް ދެމޭ ހިބައިން 
ޖަދޫގަރް

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Anu (8 months ago)

771 views

Ali Rameez

 1. Aadheys Kureemey
 2. Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey
 3. Aazuvaan moonekey
 4. Aharen mivaa loibbattakaa
 5. Beehey hiyy vey athugaa
 6. Bune bala ladhu ganefaa
 7. Bune rovenee ey
 8. Dhanee dhanee merigen loa
 9. Dhe furaana ekuvefaavaa
 10. Dheefa loabi faalhugaa
 11. Dhimaa veytho e
 12. Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey
 13. Erey Haadha Loabin
 14. Ey Mirey Udhaas Thakun
 15. Ey haadha edhen
 16. Fathihu farivi maathah
 17. Fenunee haadha beynunvaa thasveerekey
 18. Haadha dhey hiy veyey loabin
 19. Haadha hithugaa Jehey
 20. Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna
 21. Hairaan nuveyhey eynaa
 22. Heyo Haalugaa Kalaa
 23. Hithi veynehgaa
 24. Hithugaa vaa handhaaneh
 25. Hithugavaa loabi kiyaidhee
 26. Hiyy rovvaladhin fari kamey
 27. Hoadheyey edhi hithugaa vaathee
 28. Hunnan tha vee
 29. Huvafen dhekeynee
 30. Ishaaraaiy koh balaalaanee
 31. Isvedhin foniloabi kobaa
 32. Jehilunve mey thelhey
 33. Kalaa Fenuneemaa
 34. Karuthaa fenun hoadhi ran loabi thoathaa
 35. Kiyaaladhee kiyaaladhee
 36. Ladhun dhurah dhaathee kalaa
 37. Maai hoorekey thee
 38. Mariyaadhu aa vaa
 39. Maru Vedhaaney
 40. Mi raajjeyge saafu vai
 41. Oagaaveethee Hey
 42. Reethy heeleema
 43. Roefaa kalaa (with chords)
 44. Saadhaa Mooney Mooney Thee
 45. Saadhaa mizaaju
 46. Thiya Malugaavaa
 47. Vaathee Makaireega
 48. Vasvaas
 49. Veynuga kuramey dhuaa
 50. Veynugaa hunnan mihaa
 51. Yaaruge Nalakan
 52. jaadhoogar dheythee aniyaa

Fazeela Amir

 1. Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey
 2. Beehey hiyy vey athugaa
 3. Dheefa loabi faalhugaa
 4. Hithuge hithuge vindhun
 5. Hiy hadhiyaa kohfaa
 6. Huvafen dhekeynee
 7. Ishaaraaiy koh balaalaanee
 8. Kiyaaladhee kiyaaladhee
 9. Kuraathee dhen asaru
 10. Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan
 11. Vaathee Makaireega
 12. Vakivee asaraa manzar
 13. jaadhoogar dheythee aniyaa

Unknown Album

 1. Aaberu toh toh, baaberu dan dan
 2. Aadhakoh mimagun
 3. Aadheys
 4. Aadheys Kureemey
 5. Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey
 6. Aazuvaan moonekey
 7. Aharenge hiyy adhu moyavanee
 8. Aharenge reethi hudhu haa
 9. Amaan kan mi hoadhaa
 10. Badhalvamun ai zamaan
 11. Bala bala
 12. Beehey hiyy vey athugaa
 13. Beynumey ishga eyge meyvaa
 14. Beynun vanee yaaraa
 15. Beynunvee maa bindhelevey thoa
 16. Binmatheegaa
 17. Bulbul ehee dheynuhey
 18. Bune bala ladhu ganefaa
 19. Bune rovenee ey
 20. Chaabookun
 21. Chaaley
 22. Chaka
 23. Chis Chis
 24. Dhe furaana ekuvefaavaa
 25. Dheefa loabi faalhugaa
 26. Dheefaa ehih farudhaa
 27. Dheefaa hiy magey vamey
 28. Dhevenee loabin behigen
 29. Dheyshey hithuge magaam
 30. Dhimaa veytho e
 31. Dhiyavai Rangalhu odi
 32. Dhon kamana loabi denyaa
 33. Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey
 34. Ehoadhi Ufaathaka
 35. Elhi mi kandumathi
 36. Erey Haadha Loabin
 37. Erey haadha rueemey
 38. Ey Mirey Udhaas Thakun
 39. Ey haadha edhen
 40. Eyru Dhinhaa Ufaa
 41. Fanu Dhummaari
 42. Feenaashe jehuny
 43. Fikuraa khiyaal kuree huredheshey
 44. Fiya reethikamunney
 45. Gislevey Mihaalugaa
 46. Gislumaa Veynugaa
 47. Goaheh
 48. Haadha hithugaa Jehey
 49. Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna
 50. Haalu ahaaly loabi vaathy
 51. Hadhiyaa
 52. Halaboli
 53. Heelanee Adu ahaa
 54. Heyo Haalugaa Kalaa
 55. Heyvaa Heyvaa
 56. Hithaa roohun
 57. Hithaamaige kandugaa
 58. Hithugaa vaa handhaaneh
 59. Hiy hadhiyaa kohfaa
 60. Hiyalah e gulshanuge
 61. Hiyy adhu roneeyey
 62. Hoadheyey edhi hithugaa vaathee
 63. Hooru Kan’baafulhu
 64. Hunnan tha vee
 65. Huvafen haqeeqathey mee
 66. Ihusaas
 67. Iqraar kobaahey
 68. Iru ossumun
 69. Ishaaraaiy hey kuree
 70. Ishaaraaiy koh balaalaanee
 71. Ishq nuvi nama dheyhugaa
 72. Isthashin moonu thi foruvaaleehey
 73. Isvedhin foniloabi kobaa
 74. Jaazubee asaru
 75. Jehilunve mey thelhey
 76. Jismaai mey
 77. Jismu nethigen gos hafus viyakas
 78. Joadegge Saafu Loabi
 79. Kaainaathey Ekee Antharees Vee
 80. Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee
 81. Kaala Manna
 82. Kalaa Fenuneemaa
 83. Kalaa miadhu thihiree
 84. Kanbiyya
 85. Kanbulo mage reehchey reechey waa
 86. Kanzu dhon kamana
 87. Keevvehey nivaavamun e handhu filee
 88. Kudhi Jazeera
 89. Kuraathee dhen asaru
 90. Loabikan
 91. Maai hoorekey thee
 92. Malaa Fenifa
 93. Malaa folhey
 94. Manzil Thiye
 95. Mariyaadhu aa vaa
 96. Maru Vedhaaney
 97. Mee Vee Gothey
 98. Mifaraai balaabalaashey
 99. Mifuraana dhen hayaathah
 100. Mila Mila Han'dhuvaru
 101. Mulhi Jaan Hithaa
 102. Nethunyhey miadhu beynun
 103. Nudhaaney Mireyge Handhaanthah
 104. Nudhaaney mireyge handhaan thah
 105. Nudhaashe Dhookoffa
 106. Nukulhedhey haalugaa
 107. Oagaaveethee Hey
 108. Raany dhon
 109. Raivareh hedheemaa
 110. Reethi handhekey nubuneveynehey
 111. Reethi nala handheh kuri aleegaa
 112. Reethikan
 113. Reethy heeleema
 114. Roalhi
 115. Roefaa kalaa (with chords)
 116. Rolhin jehey vain
 117. Ruhikuramey aadhey
 118. Saadhaa Mooney Mooney Thee
 119. Sirru
 120. Thagudheerugaa mihen vee
 121. Thi Reethi Moonu
 122. Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru
 123. Thiya kalhiravain
 124. Ulfathuge gulshan
 125. Ulhe Ulhefa
 126. Vaaney kaireega
 127. Vaathee faaru
 128. Vasvaas
 129. Vidhaa gurahaige tharithahves
 130. Yaaraa ahaashey aashiq magey thee
 131. Yaaru bunelaashe
 132. Yaaruge Nalakan
 133. deewaana vey moosum
 134. hiyy edhey haa kameh
 135. jaadhoogar dheythee aniyaa
 136. libeytho

Latest Lyrics

Ilaahee Nooru

Aishath Saaniha Ahmed

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

6.14K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

5.52K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

5.19K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

4.96K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

4.43K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.3K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

51.27K Views

2

Mohamed Huzam

12.11K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.06K Views

4

Zero Degree Atoll

11.44K Views

5

Umar Zahir

11.26K Views

6

Raafiyath Rameeza

7.64K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

191.33K Views

2

Qaumee Lava

15.85K Views

3

Dhoni

14.01K Views

4

Zuleykha

9.01K Views

5

Madhaha

8.86K Views

6

Boduberu

5.9K Views