Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thiya guraa haadha reechey, 
javvugaa udhuhilaashey
thiya guraa javvugaa vaa 
pareen fenifa hairaan nuvaashey
ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!

Fiya koshaa ves nulahchey, 
hithu therein jaaga dheyshey
fiya koshaalaa hadhaafaa kosheega 
mabaindhaa nudhaashey
thiya bunaa kanthakeh dhen 
makohfaaneyey heevanee hey
ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!

Shoakhvey hiyy ekee hama hageegaiy ekee
adhu mabeynun dheken jaadhuvee loa vakin
isve firumaali rey haadha kuramey yageen
soora dhekefaa magey hiyy furaaney ekee
kaunugaa vaa ehandhuvaru 
fanduveyey feni thibaa dhen
kaunugaavaa handhaa thari irahves 
filaigen ulheyshey
thiya hushaamadhu engijjey
 hiyy mibeynun vane ey
thiya ruvaa malhifatheegaa 
majassaa hifaa kathi nulaashey
ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!

Thee kihaa hiyy ruhey thee kihaa hiyy edhey
thee zuvaanun nazaru dhey hithun dhey loley
thiya ruhun dhee magey ekani kohfaa nudhey
meyga ihusaas vey theemagey manziley
thiya guraa haadha reechey…

ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!
Edheny mi edheny mi, edheny ma gendhey
edheny mi edheny mi, edheny ma dhen!!

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.