Thiya guraa haadha reechey, 
javvugaa udhuhilaashey
thiya guraa javvugaa vaa 
pareen fenifa hairaan nuvaashey
ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!

Fiya koshaa ves nulahchey, 
hithu therein jaaga dheyshey
fiya koshaalaa hadhaafaa kosheega 
mabaindhaa nudhaashey
thiya bunaa kanthakeh dhen 
makohfaaneyey heevanee hey
ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!

Shoakhvey hiyy ekee hama hageegaiy ekee
adhu mabeynun dheken jaadhuvee loa vakin
isve firumaali rey haadha kuramey yageen
soora dhekefaa magey hiyy furaaney ekee
kaunugaa vaa ehandhuvaru 
fanduveyey feni thibaa dhen
kaunugaavaa handhaa thari irahves 
filaigen ulheyshey
thiya hushaamadhu engijjey
 hiyy mibeynun vane ey
thiya ruvaa malhifatheegaa 
majassaa hifaa kathi nulaashey
ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!

Thee kihaa hiyy ruhey thee kihaa hiyy edhey
thee zuvaanun nazaru dhey hithun dhey loley
thiya ruhun dhee magey ekani kohfaa nudhey
meyga ihusaas vey theemagey manziley
thiya guraa haadha reechey…

ulhe ulhefa ulhe ulhefa kairin nudhaashey,
ulhe ulhefa ulhe ulhefa dhen!
Edheny mi edheny mi, edheny ma gendhey
edheny mi edheny mi, edheny ma dhen!!


621

Posted by:

Admin


Songs of the Artists


Album songs


Unknown Album

Dhanee dhanee merigen loa

Mariyaadhu aa vaa

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Isvedhin foniloabi kobaa

Beehilaa

Haadha dhey hiy veyey loabin

Vaathee Makaireega

Mila Mila Han'dhuvaru

Chis Chis

Kula Yellow

Kaala Manna

Yaaruge Nalakan

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Fanu Dhummaari

Kanbiyya

Ey haadha edhen

Aadheys Kureemey

Ey Mirey Udhaas Thakun

Erey Haadha Loabin

Oagaaveethee Hey

Roalhi

Elhi mi kandumathi

Bulbul ehee dheynuhey

Kudhi Jazeera

Jaazubee asaru

Hooru Kan’baafulhu

Nudhaashe Dhookoffa

Thi Reethi Moonu

Ehoadhi Ufaathaka

Goalhi Goalhi Kanmathin

Soora

Halaboli

Ran Loaiybaky

Gislumaa Veynugaa

Mulhi Jaan Hithaa

Kalaa Fenuneemaa

libeytho

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Reethikan

Heyo Haalugaa Kalaa

Bune bala ladhu ganefaa

Heyvaa Heyvaa

Vaaney kaireega

Thagudheerugaa mihen vee

Ishaaraaiy hey kuree

Mifuraana dhen hayaathah

Goaheh

Aadheys

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Aazuvaan moonekey

Malaa folhey

Jehilunve mey thelhey

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Gislevey Mihaalugaa

Ihusaas

Chaka

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Reethy heeleema

deewaana vey moosum

Kalaa miadhu thihiree

Roefaa kalaa (with chords)

Raany dhon

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Eyru Dhinhaa Ufaa

Erey haadha rueemey

Nukulhedhey haalugaa

Sirru

Nethunyhey miadhu beynun

Hithaa roohun

Raivareh hedheemaa

Manzil Thiye

Rolhin jehey vain

Mee Vee Gothey

Haalu ahaaly loabi vaathy

Haadha hithugaa Jehey

Malaa Fenifa

Beynunvee maa bindhelevey thoa

hiyy edhey haa kameh

Yaaru bunelaashe

Hadhiyaa

Badhalvamun ai zamaan

Rythi handhekey nubuneveynehey

Feenaashe jehuny

Beynumey ishga eyge meyvaa

Beynun vanee yaaraa

Binmatheegaa

Fiya reethikamunney

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Hithaamaige kandugaa

Iru ossumun

Thiya kalhiravain

Bala bala

Hiyy adhu roneeyey

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Joadegge Saafu Loabi

Ulhe Ulhefa

Maru Vedhaaney

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey


Top Albums