Search by Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Edhemey Kalaa

lyricist: Unknown
Album: Hithukooru

Artist:
Ibrahim Zaid Ali


Edhemey Kalaayaa Gaathugaa Vumah
Fennaathee Yaaraage Moonu
Thedhekey Thiee Ey Huvafenuge Raanee
Fenunee Ey Jaadhoovi Moonu

Fari Hingumeh Gaa Mithuraa Dhaa Iru
Fari Mithuraa Ufalun Dhaa Iru
Mariyaadhu Hingun Hiy Kathilaavaru
Hairaanvey

Beli Gothakun Elhunee Hithu Kooru
Ali Mooney Sifavaa Hooru
Bali Kollee Hiyy Gadha Mahinooru
Hairaanvey

އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
ފެންނާތީ ޔާރާގެ މޫނު
ތެދެކޭ ތިއީއޭ ހުވަފެނުގެ ރާނީ
ފެނުނީ އެ ޖާދޫވި މޫނު

ފަރި ހިނގުމެއްގާ މިތުރާ ދާއިރު
ފަރި މިތުރާ އުފަލުން ދާއިރު
މަރިޔާދު ހިނގުން ހިތްކަތިލާވަރު 
ހައިރާންވޭ

ބެލިގޮތަކުން އެޅުނީ ހިތުކޫރު
އަލި މުނޭ ސިފަވާހޫރު
ބަލިކޮށްލީ ހިތްގަދަ މަހިނޫރު
ހައިރާންވޭRecent posts

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago