Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ladhun dhurah dhaathee kalaa


test

Ladhun Dhurah Dhaathee Kalaa,
Balaaleemaa,
Hoadheemey Feneytho Fahun Erey

Soora Fenifa Loa Merenee Ey
Reethi Kamun Fari Belenee Ey
Raalhu Mihithugaa Naganee Ey
Saafu Mi Hiyya Kathilevenee Ey
Reethi Dhethunfaiy Heeleemaa
Thelhilaa Gothakun Belenee Ey
Ladhun…

Gaathuga Gaimey Buneveyney
Hurihaa Sirreh Loabi Vumun
Roa Adu Heevey Mihithaa Mey
Ividhaaney Maa Kairi Vumun
Vaanee Goahey Thi Furaagaa
Loabivefaa Hunnaathi Birun
Ladhun…

Loabin Firumaa Dhey Hiyy Vey
Hifumun Athugaa Heelaa Faa
Dhookollan Hiyy Neydheyney
Thiathun Miufaa Hoadhaafaa
Roalhi Hithaa Kulhelaafaa Dhey
Dhekudhin Vaathee Kaireegaa
Ladhun…

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.