Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kiyaaladhee kiyaaladhee


test

Kiyaaladhee Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Kurevi Dhaane Hey

Kiyaaladhee Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Nukure Veyneye
Kiyaaladhee kiyaaladhee
Vaanehey kiyaa nudhee

Eki Rey Eki Thanthaa,
Thibe Haalu Dhulun Ivvaa Dheefaa
Neydhen Vakivaakah
Gaigoalhi Mihaa Vevifaa Vaathee
Loameri Thihiree Maazee Vee
Dhauru Handhaan Vefa Hey
O Hiyy Edheny Mivaguthuge Ufaa
Emme Funun Hoadhumey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Kurevi Dhaane Hey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?

Hoadhey Thee Meygaa
Vaa Hoonu Himeyn Vejjey Neyvaa
Kaireegaa Hunnan
Beynun Thi Gothah Hunnaanan Hey
Khidhumathekey Loabin Midhenee
Faalhu Kurun Nuruhey
O Beehilumun Thiya Ingili Thakun
Vindhu Avasvey Ingey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee

Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Nukure Veyneye
Kiyaaladhee kiyaaladhee
Vaanehey kiyaa nudhee

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.