Kiyaaladhee kiyaaladhee

Album


Kiyaaladhee Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Kurevi Dhaane Hey

Kiyaaladhee Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Nukure Veyneye
Kiyaaladhee kiyaaladhee
Vaanehey kiyaa nudhee

Eki Rey Eki Thanthaa,
Thibe Haalu Dhulun Ivvaa Dheefaa
Neydhen Vakivaakah
Gaigoalhi Mihaa Vevifaa Vaathee
Loameri Thihiree Maazee Vee
Dhauru Handhaan Vefa Hey
O Hiyy Edheny Mivaguthuge Ufaa
Emme Funun Hoadhumey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Kurevi Dhaane Hey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?

Hoadhey Thee Meygaa
Vaa Hoonu Himeyn Vejjey Neyvaa
Kaireegaa Hunnan
Beynun Thi Gothah Hunnaanan Hey
Khidhumathekey Loabin Midhenee
Faalhu Kurun Nuruhey
O Beehilumun Thiya Ingili Thakun
Vindhu Avasvey Ingey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee

Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Nukure Veyneye
Kiyaaladhee kiyaaladhee
Vaanehey kiyaa nudhee


592

Posted by:

AnuTop Albums