Karuthaa fenun hoadhi ran loabi thoathaa

Album


Karuthaa fenun hoadhi ranloabi thoathaa,
Eku loabin ulhefaa vakivevi dhiyaee-ey,
Farikan evaa moonu huvafenu feneythy,
Kuri funn asarugaa gethi hiyy vanee-ey.
 
(Rodhinulaa elhi ginaguna thaveedhey,
Munzaani kukumun dhunves elheemey) x2,
Kashimaa bin’dheythoa nadhureh buneemey,
Kalhu vakaru valhieh liyeves hedheemey,
Karuthaa fenun hoadhi ranloabi thoathaa,
Eku loabin ulhefaa vakivevi dhiyaee-ey.
 
(Vasdhuvaa kalhu maavaharu hoadhaa,
Varuvaa kanah liye masdhaiy jeheemey) x2,
Gasdhoshu kamehthoa akaves jeheemey,
Edhurun buney adhi huttaanulaashey,
Karuthaa fenun hoadhi ranloabi thoathaa,
Eku loabin ulhefaa vakivevi dhiyaee-ey.
 
(Assavaashey mithuraa bunanhey,
Hedhihaa e fanditha dhaatheeve baaky) x2,
Kurevey hithaamaigaa hiyydhathi roveythy,
Edhi loabi fahathun aadheys veveyney,
Karuthaa fenun hoadhi ranloabi thoathaa,
Eku loabin ulhefaa vakivevi dhiyaee-ey.


344

Posted by:

AnuTop Albums