Fenunee haadha beynunvaa thasveerekey

Album


Fenuny haadha beynunvaa thasveerekey,
Hoadhan loa edheyne reethi moonekey,
Mee thaqudheeruhey mee thaqudheeruhey,
Fenuny haadha beynunvaa thasveerekey,
Adhi hoadhan loa edheyne reethi moonekey,
Mee thaqudheeruhey mee thaqudheeruhey.

 
(Madumadun dhen han’dhu filaaney dhuniye nunidhaa hekivedheyney,
Gaathugaavun hiyy edheyney) x2,
Heevey hiyy edheyney thadhubeerekey,
Fenuny haadha beynunvaa thasveerekey,
Mee thaqudheeruhey mee thaqudheeruhey.
 
(Masthu loabeegaa veveyney moosumaa eku gos nimeyney,
Dhuniye mi dhekey mee usooley) x2,
Asthaa loabi migothah nimigen vaanehey,
Fenuny haadha beynunvaa thasveerekey,
Mee thaqudheeruhey mee thaqudheeruhey.

 
(Neyngeneehey kan hin’gaa goiy sababu nethives vakivedhaaney,
Heevaneehey vakivedhaaney) x2,
Thiyaee loabi libidheyney thadhubeerekey,
Fenuny haadha beynunvaa thasveerekey,
Mee thaqudheeruhey mee thaqudheeruhey,
Mee thaqudheeruhey.


545

Posted by:

AnuTop Albums