Search by Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

hiyy edhey haa kameh

lyricist: Unknown
Album: Unknown Album

Artist:
Unknown


hiyy edhey haa kameh gaa thibaa yaa eky
rey dhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun
thiya hadhaan aavanee khiyaalu kurevey vaguthu
reydhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun

ooh ohhhh aaah aaa

loabi gurubaan kuraanan kalaayah takaa
falhi skiuntheh viyas hadha asareh kurey

ohh oh aah aa

fun hadhaan aa vumun saafu moonaa dhelo
reethi kamugaa hovaalaane ey shaairun

dhan varey hama himeyn kanma matheega thibaa
eyru dhin haa hadhan aa vegen dhey thi soora

hiyy edhey haa kameh gaa thibaa yaa eky
rey dhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun
thi hadhaan aavanee khiyaalu kurevey vaguthu
reydhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun


ooh ohh aaah aaaaaaaaRecent posts

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago