Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

hiyy edhey haa kameh


test

hiyy edhey haa kameh gaa thibaa yaa eky
rey dhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun
thiya hadhaan aavanee khiyaalu kurevey vaguthu
reydhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun

ooh ohhhh aaah aaa

loabi gurubaan kuraanan kalaayah takaa
falhi skiuntheh viyas hadha asareh kurey

ohh oh aah aa

fun hadhaan aa vumun saafu moonaa dhelo
reethi kamugaa hovaalaane ey shaairun

dhan varey hama himeyn kanma matheega thibaa
eyru dhin haa hadhan aa vegen dhey thi soora

hiyy edhey haa kameh gaa thibaa yaa eky
rey dhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun
thi hadhaan aavanee khiyaalu kurevey vaguthu
reydhuvaa heydha vee thiya malun foni bomun


ooh ohh aaah aaaaaaaa

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.