Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Haadha hithugaa Jehey


test

Dhimaa veytho e yaaraa hureemey mirey
Vayaa vissaara boakoh aeemaa mirey
Haadha hithugaa jehey handhuma vaathee romey
Themenee ehee vaashe rahumu kurey yaaraa magey

Keevvegen hithugaa nafurathuge hulhu roavanee
Vaan feshee keh nukureveyne aniyaa akee
Dhen zahar heyye mee dheyne faruvaayakee
Haadha veynee asaru kuraathee roanamey
Themenee ehee vaashe rahumu kurey yaaraa magey

Balaalan haalu miulhey aee kaaku dhen
Baaru oegaa mibehenee hithaa jaanu dhen
Loa maraalan mijehunee hithaamaiga dhen
Haadha vaathee e aniyaa nidheyhey mirey
Themenee ehee vaashe rahumu kurey yaaraa magey

Aahu thakugaa mi ovegen kuraathee fikuru
Haru hithehgaa balan veehe veytho asaru
Haadha nuruhey vakinves nuvaathee khabaru
Isjahaalee balaaleema heevey mirey
Themenee ehee vaashe rahumu kurey yaaraa magey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.