Search by Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rolhin jehey vain

lyricist: Unknown
Album: Unknown Album

Artist:
Abdul Sameeu


G
Roalhin jehey vain 
             D
Hoadhi finikan kobai baavaey  
           C                         D
Dhoadhin dhinhaa dhihun 
                                    C                                             G
Roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
Roalhin jehey vain 
Hoadhi finikan kobai baavaey  
Dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
Foavihaa gina eh finifini vaareygaa 
Roalhi hurihaa fenehgaa jehi sakaraathaa 
oh! oh! koalhi koalhin folhunuhaa maathahves  
moalhi vee hey behehtunu libey faruvain 
naaru thakugaa hingaahaa oeh varu  
shoahu koh genuvaey eh han dhaanthah 
oh kiyaafaa hemun oh kiyaa kuri suvaal 
foavihaa manzileh roave alhiah viyey 
roalhin jehey vain 
 
roalhin jehey vain 
hoadhi finikan kobai baavaey  
dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
goahakee bala kobaa kon kusheh hehyey 
hoa oh oh dhoalhaavefa anha kurin haadha dhuru vihyey 
oh oh oh foavaa hiyy badhaluvaa zaathakee hehyey 
hoadhany dhen thihen alhe thasahleehey 
roa murusadhu hadhanhe dhashah dhaanaee 
dhoalhuvaa thedhubunanhey jaaizee 
loa dhushun beynumee loa nuhulhuvey varah 
roashunves rohvamun vindhu karunaigahey hure genbeyny 
 
roalhin jehey vain 
hoadhi finikan kobai baavaey  
dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
boa vaareyge thoofaan aee 
heydha kuruvan feshybaa 
roa shan kan andhiri kuruvanybaa 
loamaraalain abadhu hunnan vee baa 
hoadha dhin haa ufaa fundu kuryhey thibaa 
loama gos kohfiyey dhuniye hibayah engeyhaa vafaa 
 
roalhin jehey vain 
hoadhi finikan kobai baavaey  
dhoadhin dhinhaa dhihun 
roavi faiy thakuga veehaa shuaaehge alikan kobaibaa 
 
roalhin jehey vain 
oh oh oh ais badhal vee 
oh oh vee baa veeRecent posts

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago