Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Unknown

Full Name: -

Born: -

No. of songs: -

Birth Place: -

Years active:

Website: -

Songs of Unknown

Akiri Dhemey

Mohamed Majid

1691 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Udun tharithah

Mohamed Majid

2800 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi Handhuvaru

Zero Degree Atoll

3874 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

5907 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu Soru (Intoxicated by you)

Zero Degree Atoll

2424 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Othakas maa kandu

Zero Degree Atoll

2696 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhanee dhanee merigen loa

Ali Rameez

2833 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

1422 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

2428 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

2516 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehilaa

Unoosha Imadh

1788 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadha dhey hiy veyey loabin

Ali Rameez

2775 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

5001 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Edhemey Kalaa

Ibrahim Zaid Ali

3490 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

2442 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1243 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kula Yellow

Shiuz

1206 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

1456 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

2649 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

3516 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

1264 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

1729 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

2084 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

3789 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

3793 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

2293 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

2310 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

1369 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

2969 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

1819 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

3362 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

2145 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

1536 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

1987 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

1985 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

2710 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goalhi Goalhi Kanmathin

Mukhthar Adam

1452 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

2431 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ran Loaiybaky

Mumthaaz Moosa

1177 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

1327 EN ތާނަ

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

1830 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

1658 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

2193 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

4026 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

4025 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

2351 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

1716 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

2291 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

3378 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

1173 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

1705 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

3320 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aslu haalathu

Mukhthar Adam

2155 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

5582 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

1960 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

2155 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

969 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

6745 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ushaa

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

1156 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

5985 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

1731 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

1622 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

1647 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

Fazeela Amir

1409 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhauruvaa Mihandhaan

Ibrahim hamdhee

1075 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vakivee asaraa manzar

Fazeela Amir

1702 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Chaka

Ismail Affan

2872 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappaekey

Mohamed Abdul Ghanee

1141 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

2265 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4582 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

1365 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappage loa

Abdul Baaree

1693 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dheefeemey

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

2048 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

2466 EN ތާނަ

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

1892 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

1403 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

3170 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

1601 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

2643 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hingaa hoadhamaa hey tharahqee

Hussain Ali

2443 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

2114 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

1843 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thadhaa Veynugaa

Mohamed Huzam

Aishath Inaya

2616 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

2711 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

1905 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

1734 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

2074 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

2048 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

1453 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

1399 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

1598 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

1719 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mendhurah Dharukoshumah

Unknown

1821 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chandhanee Maa Farivaa

Unknown

1431 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Farivaahaa

Unknown

1572 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

1505 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

1139 EN ތާނަ

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

1974 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

2722 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

981 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

939 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

1761 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

854 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

2595 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

1482 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fenunee haadha beynunvaa thasveerekey

Ali Rameez

1762 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Karuthaa fenun hoadhi ran loabi thoathaa

Ali Rameez

1253 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

1206 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kiyaaladhee kiyaaladhee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2246 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Huvafen dhekeynee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2019 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ladhun dhurah dhaathee kalaa

Ali Rameez

1044 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee handhaaney

Muneefa Ahmed Mujthaba

Ali Saajidh

958 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

966 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethumuge thereyn mi aalam

Abdulla Hassan

1742 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

1909 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

1623 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

1366 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fehi Fehi Aazaadhee

Fareedha (Hoarafushi)

3613 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaamaige kandugaa

Unknown

1382 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

918 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

1302 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

851 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

1483 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

937 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

3490 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Boalha Kinkirimaa

Unknown

1817 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaadhooga

Mohamed Abdul Ghanee

Mariyam Ashfa

1095 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

1473 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

1964 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

1482 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

1750 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyy rovvaladhin fari kamey

Ali Rameez

1052 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

820 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1050 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Veynugaa hunnan mihaa

Ali Rameez

712 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugavaa loabi kiyaidhee

Ali Rameez

687 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hairaan nuveyhey eynaa

Ali Rameez

1255 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharen mivaa loibbattakaa

Ali Rameez

974 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Shahban

1467 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

2116 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

537 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

906 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

534 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

874 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

874 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa mizaaju

Ali Rameez

891 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

708 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

832 EN ތާނަ

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

925 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

1089 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifadha rahumeh hitheh madumolhi

Mohamed Rashad

585 ތާނަ

Posted by: Admin

Rahmathuge ranthari udharehun

Abdulla Hassan

1058 ތާނަ

Posted by: Admin

Nabee ameeney

Abdulla Hassan

732 ތާނަ

Posted by: Admin

Fajurulee fathihakan nayaa amaan

Shifna

838 ތާނަ

Posted by: Admin

Hunnan tha vee

Ali Rameez

787 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

438 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithuge hithuge vindhun

Ahmed Amir

Fazeela Amir

726 EN

Posted by: Anu

Bika haalu

Meena Saleem

819 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithi veynehgaa

Ali Rameez

596 EN

Posted by: Anu

Fathihu farivi maathah

Ali Rameez

1710 ތާނަ

Posted by: Admin

Veynuga kuramey dhuaa

Ali Rameez

589 EN

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

560 EN

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

691 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

737 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

788 EN

Posted by: Anu

Thi loebbah hiy kiyaaleemaa

Ibrahim Zaid Ali

Aishath Inaya

981 EN

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

1070 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

1049 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

316 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

707 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

697 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

1277 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

1429 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

1021 EN

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

1025 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

1075 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

1180 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

1458 EN

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

1035 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

1327 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

309 ތާނަ

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

195 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ramzu mi qaumee

Ibrahim hamdhee

386 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

166 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

343 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

436 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

358 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

324 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fashan

Zero Degree Atoll

223 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu bulhaa

Zero Degree Atoll

387 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

623 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

389 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

616 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

370 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

882 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Adhu mikuree saafu ibaaraathun

Mukhthar Adam

108 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhe thiya inaayathey

Zahiyya

86 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mi lhen

Unknown

31 EN

Posted by: UNAISH KHALID

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

25 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Latest Lyrics

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Qaumee Salaam

Unknown

Ilaahee Nooru

Aishath Saaniha Ahmed

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

6.75K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

5.99K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

5.91K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

5.58K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

5K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.58K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

52.47K Views

2

Mohamed Huzam

12.52K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.43K Views

4

Zero Degree Atoll

11.82K Views

5

Umar Zahir

11.56K Views

6

Raafiyath Rameeza

8.05K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

225.59K Views

2

Qaumee Lava

18.01K Views

3

Dhoni

16.13K Views

4

Madhaha

12.22K Views

5

Zuleykha

10.3K Views

6

Furaana

6.77K Views