Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Unknown

Full Name: -

Born: -

No. of songs: -

Birth Place: -

Years active:

Website: -

Songs of Unknown

Akiri Dhemey

Mohamed Majid

2001 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Udun tharithah

Mohamed Majid

3674 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi Handhuvaru

Zero Degree Atoll

4651 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

7130 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu Soru (Intoxicated by you)

Zero Degree Atoll

2969 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Othakas maa kandu

Zero Degree Atoll

3131 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhanee dhanee merigen loa

Ali Rameez

3383 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

1686 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

2914 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

2986 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehilaa

Unoosha Imadh

2109 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadha dhey hiy veyey loabin

Ali Rameez

3329 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

5996 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Edhemey Kalaa

Ibrahim Zaid Ali

4326 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

3095 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1481 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kula Yellow

Shiuz

1418 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

1880 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

3165 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

4151 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

1564 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

2352 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

2548 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

4445 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

4467 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

2753 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

2897 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

1751 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

3745 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

2112 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

4087 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

2860 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

1854 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

2499 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

2593 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

3504 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goalhi Goalhi Kanmathin

Mukhthar Adam

2121 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

3067 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ran Loaiybaky

Mumthaaz Moosa

1572 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

1831 EN ތާނަ

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

2507 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

2133 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

2897 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

4792 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

4661 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

3044 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

2257 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

2646 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

3833 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

1716 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

2210 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

4140 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aslu haalathu

Mukhthar Adam

2825 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

6717 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2319 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

2570 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

1212 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

7748 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ushaa

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

1355 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

6789 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

2274 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

2211 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

2297 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

Fazeela Amir

1928 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhauruvaa Mihandhaan

Ibrahim hamdhee

1349 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vakivee asaraa manzar

Fazeela Amir

2326 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Chaka

Ismail Affan

3527 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappaekey

Mohamed Abdul Ghanee

1309 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

2713 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

5218 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

1911 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappage loa

Abdul Baaree

2447 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dheefeemey

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

2500 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

2871 EN ތާނަ

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

2479 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

1688 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

3701 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

1991 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

3171 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hingaa hoadhamaa hey tharahqee

Hussain Ali

2917 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

2782 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

2378 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thadhaa Veynugaa

Mohamed Huzam

Aishath Inaya

3070 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

3461 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

2547 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

2383 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

2762 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

2665 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

1853 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

2041 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

2098 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

2020 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mendhurah Dharukoshumah

Unknown

2255 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chandhanee Maa Farivaa

Unknown

1660 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Farivaahaa

Unknown

2079 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

2058 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

1437 EN ތާނަ

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

2602 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

3359 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

1449 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

1465 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

2451 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

1113 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

3178 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

2065 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fenunee haadha beynunvaa thasveerekey

Ali Rameez

2258 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Karuthaa fenun hoadhi ran loabi thoathaa

Ali Rameez

1665 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

1583 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kiyaaladhee kiyaaladhee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2787 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Huvafen dhekeynee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2622 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ladhun dhurah dhaathee kalaa

Ali Rameez

1416 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee handhaaney

Muneefa Ahmed Mujthaba

Ali Saajidh

1103 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

1247 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethumuge thereyn mi aalam

Abdulla Hassan

2343 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

3091 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

2365 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

1878 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fehi Fehi Aazaadhee

Fareedha (Hoarafushi)

4373 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaamaige kandugaa

Unknown

2046 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

1377 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

1834 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

1131 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

2148 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

1402 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

4313 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Boalha Kinkirimaa

Unknown

2447 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaadhooga

Mohamed Abdul Ghanee

Mariyam Ashfa

1244 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

1792 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

2360 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

2113 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

2313 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyy rovvaladhin fari kamey

Ali Rameez

1574 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1220 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1375 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Veynugaa hunnan mihaa

Ali Rameez

1288 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugavaa loabi kiyaidhee

Ali Rameez

1202 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hairaan nuveyhey eynaa

Ali Rameez

1826 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharen mivaa loibbattakaa

Ali Rameez

1369 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Shahban

2237 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

3262 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

801 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

1505 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

890 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

1376 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

1266 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa mizaaju

Ali Rameez

1385 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

1268 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

1456 EN ތާނަ

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1363 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

1500 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifadha rahumeh hitheh madumolhi

Mohamed Rashad

1037 ތާނަ

Posted by: Admin

Rahmathuge ranthari udharehun

Abdulla Hassan

1973 ތާނަ

Posted by: Admin

Nabee ameeney

Abdulla Hassan

1425 ތާނަ

Posted by: Admin

Fajurulee fathihakan nayaa amaan

Shifna

1656 ތާނަ

Posted by: Admin

Hunnan tha vee

Ali Rameez

1135 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

772 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithuge hithuge vindhun

Ahmed Amir

Fazeela Amir

1302 EN

Posted by: Anu

Bika haalu

Meena Saleem

1327 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithi veynehgaa

Ali Rameez

924 EN

Posted by: Anu

Fathihu farivi maathah

Ali Rameez

2891 ތާނަ

Posted by: Admin

Veynuga kuramey dhuaa

Ali Rameez

948 EN

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

897 EN

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

1259 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

1326 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1261 EN

Posted by: Anu

Thi loebbah hiy kiyaaleemaa

Ibrahim Zaid Ali

Aishath Inaya

1681 EN

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

1684 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

1782 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

582 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

1138 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

1199 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

1779 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

2298 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

1751 EN

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

1747 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

1622 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

1827 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

2079 EN

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

1682 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

1977 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

1112 ތާނަ

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

599 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ramzu mi qaumee

Ibrahim hamdhee

1032 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

477 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

714 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

841 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

745 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

631 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fashan

Zero Degree Atoll

472 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu bulhaa

Zero Degree Atoll

805 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

1302 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

1014 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

1185 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

969 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

1334 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Adhu mikuree saafu ibaaraathun

Mukhthar Adam

516 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhe thiya inaayathey

Zahiyya

426 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mi lhen

Unknown

437 EN

Posted by: UNAISH KHALID

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

385 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

436 EN

Posted by: Ajaxtunekaroake

Latest Lyrics

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Qaumee Salaam

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

7.75K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

7.13K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

6.79K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

6.72K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

6K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

5.22K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

54.22K Views

2

Mohamed Huzam

13.26K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.96K Views

4

Zero Degree Atoll

12.58K Views

5

Umar Zahir

12.3K Views

6

Raafiyath Rameeza

8.83K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

300.21K Views

2

Qaumee Lava

22.35K Views

3

Madhaha

21.7K Views

4

Dhoni

20.46K Views

5

Zuleykha

13.35K Views

6

Furaana

9.93K Views